Denn_Gans_Sangad
 
 
 

   
 [22 เม.ย. 2559]
 ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และน่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ช่วงวันนี้ 19-20 เมษายน 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [31 มี.ค. 2559]
  ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ช่วงวันนี้ 30-31 มีนาคม 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [29 มี.ค. 2559]
  ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดสงขลา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ช่วงวันนี้ 28 และ 29 มีนาคม 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [28 มี.ค. 2559]
 ภาพบรรยากาศงานสัมมนาสัญจรในหัวข้อ “ กลยุทธ์พิชิตทองคำ ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางบริษัท จีแคป จำกัด นำโดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด พร้อมด้วย คุณมานะ สนธิธรรม ที่ปรึกษาสมาคมการค้าทองคำภาคใต้ และคุณศรัญย์ ใจสะอาด ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ขอขอบคุณห้างเพชรทองวัสยาเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้ทางบริษัท จีแคป จำกัด ได้ไปพบกับลูกค้าและให้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนทองคำ ซึ่งครั้งนี้เราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ในครั้งต่อไปฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
   
 [28 มี.ค. 2559]
 ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาที่ทางบริษัท จีแคป จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรของจีแคป ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการลงทุนทองคำและสอนการใช้กราฟทางเทคนิคให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมงานในรอบนี้ ทางบริษัท ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนรวมในการมาสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งทางบริษัทก็จะยังมีการจัดสัมมนาเรื่อยๆทุกเดือน โดยลูกค้า สามารถติดตามได้ว่า เดือนหน้า เราจะจัดสัมมนาวันที่เท่าไหร่ ห้ามพลาดนะค่ะ
   
 [15 มี.ค. 2559]
 ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดนครพนม ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันนี้ 14 มีนาคม 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [11 มี.ค. 2559]
 ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในเขตภาคอีสานคือ จังหวัดบึงกาฬและหนองคาย ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่ง 2 วันนี้ 10 - 11 มีนาคม 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [09 มี.ค. 2559]
  ทางบริษัท จีแคป จำกัด โดยคุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านในเขตภาคอีสานคือ จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่ง 2 วันนี้ 8 - 9 มีนาคม 2559 เราได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าร้านทองต่างๆ รวมถึงมอบของที่ระลึกและนำเสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจการลงทุนทองคำกับทางบริษัทฯ ทางเราฝากทุกท่านติดตามกิจกรรมของทางบริษัทของเราด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆที่ยังมีต่อไปเรื่อยๆคะ
   
 [08 มี.ค. 2559]
 บรรยากาศของบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าทอง ที่ได้มาร่วมงานสัมมนา “นโยบายของสรรพากร ที่มีผลต่อภาษีร้านทอง ทั่วประเทศ” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่ผ่านมา ณ อายัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 9 อาคารหอการค้าไทย -จีน ถ.สาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ร่วมถึงทางผู้บริหารของทางบริษัท จีแคป จำกัด ก็ได้มีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ เพื่อนำความรู้และนโยบายใหม่ๆมาปรับปรุงคุณภาพในการพัฒนาการทำงานในด้านทองคำและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านต่อไปในอนาคตคะ
   
 [04 มี.ค. 2559]
 ภาพบรรยากาศของทางบริษัท จีแคป จำกัด งานนี้นำทีมโดยทาง คุณณัฐฏ์จงกล ปิ่นทอง ผู้อำนวยการตลาด ซึ่งได้ออกตลาดพบปะลูกค้าในเขตจังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทางบริษัท จีแคป จะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่ง ยิ่งขึ้นไป
 
Previous <<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >> Next      -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook