Gcap Gold ผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่งแบบครบวงจร
 
 
 
 
 
 
ลงทุนทองคำกับ จีแคป คุณจะไม่พลาดทุกโอกาสในการลงทุนทองคำ
ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อ-ขายได้ด้วยตัวเองทันที่ผ่าน ระบบ "Gcap Trade" ด้วยรูปแบบการซื้อ-ขายแบบ Real Time ตามราคาตลาดโลก (Spot)
อ้างอิงเป็นสกุลเงินบาทด้วยราคายุติธรรม ตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ในยุคดิจิทัล 4.0 ซื้อ-ขายสะดวก ง่าย รวดเร็ว
 
 
 
1.สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว สามารถดูรายการซื้อ-ขายทองคำของท่านในแต่ละวันได้ด้วยตัวเอง
2.เปิดรับคำสั่งซื้อ-ขาย วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 - 24.00 น.
3.สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อ-ขายได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตั้งคำสั่ง Leave Orderได้
4.ฟรี ไม่มีค่าสมัครสมาชิก ค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขาย
5.สามารถมารับทองคำจริง จากระบบที่ทำการซื้อไว้ทุกวันทำการ
6.เลือกชำระเงิน/ส่งมอบทองคำ ได้ทันที หรือ ภายใน 2 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ (T+2)
 
 
 

1.คำขอเปิดบัญชีสัญญาซื้อ-ขายทองคำแท่ง และสัญญาซื้อ-ขายทองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
4.จัดส่งเอกสารมาที่ บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
 
 

1.สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง (ภ.พ.20) หรือ สำเนาการชำระภาษี 1 ชุด
2.หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด
3.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีตรงกับบัตรประชาชนของชื่อผู้สมัคร 1 ชุด
  *หมายเหตุ: กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
 
 
บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 02-611-0500 แฟกซ์. 02-611-0139

   -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook