GCAP GOLD ซื้อขายทองคำแท่ง – บริษัท จีแคป จำกัด ติดตามราคาทอง วิเคราะห์ราคาทอง และแนวโน้ม กราฟทางเทคนิค ลงทุนในทองคำแท่ง จำหน่ายทองคำแท่ง นำเข้าและส่งออก ทองคำ 96.50% และ 99.99% มาตรฐาน LBMA
 
 
 

 ตำแหน่งที่รับสมัคร
  Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)

คุณสมบัติ : Qualification

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Internal, External (หากมีประสบการณ์จากธุรกิจซื้อขายทองคำ หรือสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีระบบการบริหารงานที่ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความละเอียดรอบคอบสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้อย่างดี
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities

- ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- จัดทำกระดาษทำการผลการตรวจสอบ เมื่อออกตรวจสอบแผนกต่างๆ ตามแผนงาน
- ตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท
   
อัตรา : Position - 4 Position

  เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)
คุณสมบัติ : Qualification

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
- มีทักษะด้านการสื่อสาร มีใจบริการ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ขยัน อดทน
- หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจซื้อ-ขาย ล่วงหน้า หรือ หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน (Single License) หรือ ใบอนุญาตผู้ติดต่อนักลงทุน ด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivative License) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่และความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities

- แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า
- รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ
- เวลาปฏิบัติงาน 2 ช่วงเวลา ( ผู้สมัครสามารถเลือกช่วงเวลาปฏิบัติงานได้)
• กลางวัน เวลา 8.30 – 17.30 น.
• กลางคืน เวลา 16.00 – 24.00 น.

อัตรา : Position - 10 Position

  เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำร้านทอง)
คุณสมบัติ : Qualification

- เพศหญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี
- มีความรับผิดชอบสูง
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : Role & Responsibilities

- ตรวจสอบบิล จัดทำบิลค่าค่ากำเหน็จ
- ออกบิลให้ลูกค้า
- รายงานสรุปยอดเงิน
- จัดทำรายงานสรุปยอดซื้อ - ขาย ในแต่ละวัน

อัตรา : Position - หลายอัตรา
  ผลตอบแทนและสวัสดิการ สำหรับทุกตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน  :  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สวัสดิการ : 
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- เบี้ยขยัน
- กิจกรรมปีใหม่
- ฝึกอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท จีแคป จำกัด 266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

สนใจร่วมงาน ส่งประวัติมาได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีแคป จำกัด
266 ถนนเพชรบุรี ซอย 10 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail: hr_manager@gcap.co.th และ hr_recruitment@gcap.co.th
เบอร์โทรติดต่อ 02-215-7500 # 701-703
    -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook