GCAP GOLD ซื้อขายทองคำแท่ง – บริษัท จีแคป จำกัด ติดตามราคาทอง วิเคราะห์ราคาทอง และแนวโน้ม กราฟทางเทคนิค ลงทุนในทองคำแท่ง จำหน่ายทองคำแท่ง นำเข้าและส่งออก ทองคำ 96.50% และ 99.99% มาตรฐาน LBMA
 
 
 

      ทำไมต้องวางแผนก่อนเกษียณ
ทำไมต้องวางแผนก่อนเกษียณ


การเกษียณอายุ คืออะไร
การเกษียณอายุ คือ การหยุดทำงานประจำ และ ไม่มีรายได้หลักอีกต่อไป แต่เรายังต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณ ยังต้องกินต้องใช้จ่าย ยิ่งอายุยืนยาวเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้น หากไม่มีการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้ว จะเอาเงินมาจากไหนเพื่อใช้จ่ายให้พอเพียงไปตลอดชีวิต


ต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะพอใช้ในวัยเกษียณ


จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างของแต่ละคน มีสูตรคำนวณดังนี้

จำนวนเงินที่ควรจะมี ณ วันเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณ (70% ของค่าใช้จ่ายปัจจุบัน) X จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ


ตัวอย่างเช่น


นายเอตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณอายุไปอีก 20 ปี ปัจจุบันนายเอมีค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อเดือน ดังนั้นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณของนายเอจะเท่ากับ 14,000 บาทต่อเดือน (20,000 x 70%) หรือประมาณ 168,000 บาทต่อปี
นำไปคูณกับจำนวนปีที่คาดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณคือ 20 ปี หมายความว่า นายเอควรมีเงินประมาณ 3,360,000บาท (168,000 x 20) ตอนอายุ 60 ปี

เริ่มออมเงินเมื่อไหร่ดี


เราควรออมเงินเพื่อการเกษียณเสียแต่เนิ่นๆ คือ การลงมือออมให้เร็วที่สุด และ ออมอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ตอนอายุยังน้อย เพื่อที่จะได้มีช่วงระยะเวลาพอสมควรให้เงินงอกเงย ไม่ควรเริ่มเก็บออมเงินเกินอายุ 40 ปี เพราะหากเริ่มช้าเกินไป ทำให้เราออมเงินไม่ทันใช้ในวัยเกษียณสำรวจแหล่งออมเงิน


1. แหล่งออมเงินจากการทำงาน
· กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
· กองทุนประกันสังคม
· กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


2. แหล่งเงินออมด้วยตัวเอง
· กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
· กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (
LTF)
· ประกันชีวิตสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญ

· เงินฝากบริหารเงินหลังเกษียณ


การบริหารเงินให้พอใช้จ่ายและดำรงชีวิตได้นานที่สุดนั้น คือ การลงทุน ที่ได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอจากการลงทุน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ลดการดึงเงินต้นออกมาใช้ให้มากที่สุด โดยอาจเลือกเก็บเงินในบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูง หรือนำเงินไปจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ พอร์ตเงินออมส่วนใหญ่ควรเน้นที่การฝากธนาคาร ซื้อกองทุนตราสารหนี้ ซื้อหุ้นกู้พันธบัตร ที่มีความ เสี่ยงต่ำ และไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงในสัดส่วนสูงมาก เพราะถ้าขาดทุนแล้วจะกระทบถึงเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายได้
ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำสำหรับวัยเกษียณ เช่น
เงินฝาก หุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารหนี้ 50-75% หุ้น กองทุนหุ้น 10-30%
ทองคำ กองทุนทองคำ
5-15%
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
10-20%


สำรองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ


เราควรวางแผนหรือสำรองค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลไว้ในช่วงที่อายุยังไม่มาก เพราะเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจะง่ายกว่าวัยอื่น ยิ่งถ้าต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาจกระทบกับเงินออมของเราได้ ดังนั้นการทำประกันสุขภาพสามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ โดยประกันที่ควรทำไว้ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ   -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook