บริการซื้อขายทองคำ ลงทุนทองคำ ผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ – Gcap Gold
 
 
 
 
     
  ผู้ให้บริการซื้อขายทองคำแท่ง  
  เปลี่ยนเรื่องการซื้อขายทองคำให้เป็นเรื่องง่าย  
  Gcap Gold ที่สุดของการลงทุน  
  บริษัท จีแคป จำกัด ให้บริการซื้อขายทองคำแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์
  ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยมีทีมงานให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และนักวิเคราะห์ที่มี
  ความเชี่ยวชาญ ประกอบกับการใส่ใจและปรับปรุง การบริหารงาน
  เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน บริษัทให้บริการซื้อขาย
  ทองคำที่มีความบริสุทธ์ 96.50 %,99.99%, Gold Gift Card,Mini Gold
  Trade Online และโปรแกรมออมทอง
 
 
 

Gold Trade Online

    จุดเด่นของบริการ Gold Trade Online
    1.สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว
    2.มั่นใจ ปลอดภัย : ด้วยรหัสผ่าน 2 ชั้น
    3.ส่งคำสั่งซื้อขายได้ถึงเที่ยงคืน : เปิดรับคำสั่ง จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 24.00 น.
    4.ตรวจสอบประวัติรายการซื้อขายได้ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ  
    5.ฟรี ไม่มีค่าสมาชิก ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
    6.ได้รับทองคำจริง คืนจากระบบได้ทุกวันทำการ
    7.เลือกชำระเงิน/ส่งมอบทองคำ ได้ทันที หรือ ภายใน 2 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ (T+2)  
 

หลักประกัน

  เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและเป็นการยืนยันการสั่งซื้อขายของลูกค้าหลักประกัน ตามประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2555
  เริ่มต้นขั้นต่ำที่วงเงินซื้อทองคำ 5 บาท
    - ซื้อทองคำขั้นต่ำ 5 บาท และเป็นทวีคูณทอง 5 บาท
    - อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของราคาทองคำหรือการเพิ่มลดของราคาทองคำโลก
    ** การตั้งรอราคาจะถือเป็นการสิ้นสุด ณ แต่ละสิ้นสุดวันหากราคาไม่ตรงกับที่ตั้งรอไว้ และราคาที่ได้รับจะเป็นราคาตามที่ตั้งไว้หากราคา
    ตรงกับที่ลูกค้าตั้งไว้
 

กรณีลูกค้าขายทองคำ

    1.)ลูกค้ามีทองคำในระบบออนไลน์ - ระบบจองทองคำโดยอัตโนมัติ
    2.)ถ้าลูกค้ามีทองคำในระบบออนไลน์ไม่พอ
    -ลูกค้าต้องนำทองคำ/ใบฝากทอง(ตัวจริง) มาส่งมอบ ณ ที่ทำการบริษัท จีแคป จำกัด
    * หากลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อและ/หรือส่งมอบทองคำภายใน T+2/และ/หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อตกลงหรือสัญญาในการซื้อขาย
    ทองคำแท่งกับบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องชำระเบี้ยปรับในอัตรา 5 บาทต่อวันต่อทองคำหนัก 1 บาท (อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ
    ประกาศกำหนด เป็นคราวๆไป)นับจากวันที่ผิดนัด หรือผิดสัญญาจนถึงวันที่ชำระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
 

ส่วนของการยืนยันการลงทะเบียน Online

    1.ท่านจะได้รับ E-mail จากทาง Admin GCAP จากนั้นให้ทำการ คลิกลิ้งค์ที่แนบมา เพื่อทำการยืนยัน การลงทะเบียน Online
    2.จากนั้นให้คลิก Click to login เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน Online สำหรับ Gold Trade Online
    3.จากนั้นนำ Username และ Password จาก E-mail ของท่านทำการ Login สำหรับการยืนยัน การลงทะเบียน Online ครั้งแรก
    4.ทำการเปลี่ยนรหัสล็อกอินใหม่
    - รหัสเดิม คือ Password ที่ท่านได้รับจาก E-mail ของบริษัท
    - รหัสผ่านใหม่ คือ รหัสใหม่ที่ท่านกำหนดขึ้นเอง
    - ยืนยันรหัสผ่านใหม่ คือ ยืนยัน New Password* ที่ท่านกำหนดขึ้นมาอีกครั้ง
    - ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นให้กด ยืนยัน
     
    5.เมื่อท่านทำการ Login เสร็จสิ้นแล้ว จะเข้าสู่ระบบ Gold Trade Online ดังภาพข้างล่างนี้
    6.ส่วนสำหรับส่งคำสั่งซื้อ – ขาย Online
    ส่วนสำหรับส่งคำสั่งซื้อ-ขาย Online ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
 

 

      6.1 แยกส่วนตามประเภททอง 96.50% และ 99.99%
      6.2 ข้อความแจ้ง ปริมาณที่สามารถซื้อ-ขายได้สูงสุด ...... ต่อครั้ง
      6.3 แยกส่วนสำหรับส่งคำสั่ง
        GCAP เสนอซื้อ : ลูกค้าส่งคำสั่งขายทองคำให้แก่ GCAP
        GCAP เสนอขาย : ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อทองคำให้แก่ GCAP
      6.4 แสดงราคาซื้อ-ขายปัจจุบัน
      6.5 ข้อความแจ้ง ปริมาณที่สามารถซื้อ-ขายได้ ที่คำนวณได้จากหลักประกันของลูกค้า
      6.6 ช่องกรอกปริมาณ ที่ต้องการซื้อ-ขาย
      6.7 แสดงราคาต่อหน่วย
      6.8 แสดงมูลค่ารวม
      6.9 ปุ่มกดสำหรับส่งคำสั่งซื้อ-ขาย
    7.ส่วนแสดงรายการทั้งหมด
    แสดงรายการที่ลูกค้าทำการตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า ผ่าน ระบบโทรศัพท์ และ ระบบ Gcap Trade Online ทั้งหมด ซึ่งมีการแสดงข้อมูลดังนี้
    วันที่/เวลา : แสดงวันที่/เวลา ที่ทำการตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า
    By : แสดงประเภทของการส่งคำสั่งตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า โดยระบุดังนี้
     
    Leave Code : แสดงรหัสของรายการตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า
    คำสั่ง : แสดงประเภทคำสั่ง โดยระบุดังนี้
      ลูกค้าขาย : ลูกค้าส่งคำสั่งขายให้แก่ GCAP
      ลูกค้าซื้อ : ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อให้แก่ GCAP
    ทรัพย์สิน : แสดงประเภททรัพย์สิน (ประเภททองคำ)
    จำนวน : แสดงปริมาณที่ซื้อ-ขาย
    ราคา : แสดงราคาที่ซื้อ-ขาย
    รวม : แสดงมูลค่ารวมของรายการซื้อ-ขายนั้น
    สถานะ : แสดงสถานะของรายการที่ตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า โดยมีสถานะดังนี้
   
Waiting : รอการประมวลผลจากระบบ
   
Cancel : รายการที่ตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า ถูกยกเลิก
      Complete : รายการตั้งราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าสำเร็จแล้ว
    8.ขั้นตอนการตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า (Leave Order)
      8.1กรอกปริมาณและกรอกราคาที่ต้องการตั้งราคาซื้อ-ขาย ล่วงหน้า แล้วกดปุ่มส่งคำสั่งตั้งราคาซื้อ-ขาย
      8.2 จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง สำหรับยืนยันการส่งคำสั่ง โดยจะแสดงข้อมูลดังข้างล่างนี้
     
      8.3 ถ้าหากกดปุ่มยืนยัน รายการที่ทำการตั้งซื้อ-ขาย ล่วงหน้าได้ จะปรากฏหน้าต่างเพื่อแจ้งผลการส่งคำสั่งดังนี้
     
    9.ออกจากระบบ
      กดปุ่ม Logout จะปรากฎ ข้อความยืนยันการออกจากระบบ กด OK เป็นการออกจากระบบ ส่วนกด Cancel ยังต้องการอยู่ในระบบ

   -  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  -  96.50%  -  Promotion  -  Analysis  ร่วมงานกับเรา  
   -  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  -  99.99%  -  ประมวลภาพกิจกรรม  -  Youtube  Download  
   -  บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  -  Gift Card ทองคำ  -  ตารางกิจกรรม  -  ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน    
   -  บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  -  Gold Trade Online  -  ข่าวประชาสัมพันธ์  -  สาระน่ารู้    
         -  Facebook