สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

แนะนำวิธีซื้อทองเก็งกำไร ซื้อ-ขายทองที่ไหนดีที่สุด

           ทองคำเป็นวัตถุมีค่าที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ทั่วโลก ความต้องการใช้ทองคำเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับต้องการทองคำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปเป็นเครื่องประดับทำทองรูปพรรณแบบต่าง ๆ ออกจำหน่าย นักลงทุนต้องการทองคำสะสมไว้ขายทำกำไรในยามที่ทองคำมีราคาสูงขึ้น หลายประเทศต้องการทองคำเพื่อใช้เป็นทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นสาเหตุให้มูลค่าของทองคำต่อน้ำหนักเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามความต้องการของตลาด เมื่อมีความต้องการมากราคาทองก็จะสูงค่าขึ้น หากความต้องการมีน้อยราคาทองคำก็จะอ่อนค่าลง สอดรับกับค่าเงินสกุลต่าง ๆ ทั้งในทางบวกและทางลบ

 

            ตลาดทองคำ คือแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำกันอย่างกว้างขวาง Gold Spot เป็นตลาดซื้อขายทองคำของนักลงทุนทองคำจากทั่วโลกหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าเป็นตลาดทองคำโลก สำหรับในเมืองไทยตลาดทองคำคือร้านจำหน่ายทองคำที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป แต่ร้านจำหน่ายทองคำส่วนใหญ่ยังไม่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายจำนวนมากได้ เน้นการซื้อขายทองรูปพรรณเพื่อแสวงหากำไรจากค่ากำเหน็จการทำทองรูปพรรณเป็นหลัก ส่วนร้านทองคำที่สามารถรองรับการซื้อขายได้ในปริมาณมาก ๆ โดยเฉพาะทองคำแท่ง จะมีอยู่เพียงไม่กี่ร้านในประเทศไทย ที่สามารถรองรับความต้องการของของนักลงทุนซื้อเก็บสะสมไว้ขายทำกำไร หรือร้านจำหน่ายทองรายย่อยต้องการซื้อเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบแปรรูปทำเครื่องประดับทองรูปพรรณ ชนิดของทองคำแท่งที่นิยมซื้อขายกัน จะมีทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) และทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% มาตรฐานสมาคมค้าทองไทย

 

           ราคาทองคำ ทองคำเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ราคาทองคำในต่างประเทศจะอิงจากราคาตลาด Gold Spot ที่ซื้อขายกัน ณ ราคาปัจจุบัน ส่วนราคาทองคำของตลาดในไทยจะอิงจากราคาประกาศของสมาคมค้าทองที่ประกาศราคาเป็นรายวัน ทั้งนี้ ทั้งนั้น ราคาประกาศของสมาคมค้าทองจะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของราคาทองคำในตลาด Gold Spot ด้วยเช่นกัน ถ้าหากมีการขึ้นลงระหว่างวันมาก ก็จะส่งผลให้สมาคมทองคำต้องปรับราคาประกาศของสมาคมตามไปด้วย ราคาทองของร้านจำหน่ายทองแม้ราคาซื้อขายไม่จำเป็นต้องยึดติดกับราคาประกาศของสมาคมค้าทอง แต่ก็ไม่สามารถซื้อขายในราคาที่แตกต่างไปจากราคาประกาศของสมาคมได้มากนัก เนื่องจากสภาพบังคับจากกลไกตลาดที่ทำให้ราคาทองเป็นที่รู้กันเป็นการทั่วไป ขายแพงกว่ามากก็จะไม่สามารถขายได้ ขายถูกกว่ามากความน่าเชื่อถือในคุณภาพทองคำของร้านก็จะมีน้อย

 

           กลไกตลาดทองคำ คือกลไกที่ทำให้เกิดการซื้อขายทองคำแท่งกันขึ้นระหว่างผู้ต้องการซื้อกับผู้ต้องการขาย ณ ราคาหนึ่งราคาใด โดยมีจำนวนเงินตราเป็นตัวกลางในการซื้อขาย หากความต้องการซื้อมีมากกว่าความต้องการขายราคาทองคำจะถูกผลักดันให้มีราคาสูงขึ้น หากความต้องการขายมีมากกว่าความต้องการซื้อราคาทองคำก็จะถูกกดดันให้ต่ำลง เมื่อราคาที่ต้องการซื้อและราคาที่ต้องการขายมาบรรจบกัน (Matching) ก็จะเกิดการซื้อขายกันขึ้น ราคาทองคำจึงเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไปตามกลไกตลาด

 

           เหตุที่ทำให้เกิดความต้องการซื้อและความต้องการขายน้อยหรือมาก ล้วนพัฒนามาจากเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจแทบทั้งสิ้น เช่น สภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพิ่มสูงขึ้น การย้ายเงินลงทุนจากทองคำมาสู่การลงทุนในค่าเงินจะให้ประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่า ส่งผลให้เกิดความต้องการขายทองคำอย่างมากเพื่อนำเงินสดไปลงทุนในค่าเงิน ราคาทองคำก็จะลดต่ำลง ในทางกลับกันหากสภาพเศรษฐกิจอยู่ภาวะถดถอย ภาครัฐต้องการให้คนนำเงินออกมาใช้จ่ายหรือลงทุนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางลง ก็จะส่งผลให้เกิดการย้ายเงินทุนจากการลงทุนในค่าเงินมาลงทุนในทองคำแทน เพื่อใช้ทองคำเป็นตัวรักษาค่าเงินไม่ให้ด้อยค่าไปตามอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น ภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นผลให้ราคาทองคำขึ้นและลง ผ่านระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทองคำ

 

           การซื้อทองเก็งกำไร และซื้อขายที่ไหนดีที่สุด กลไกตลาดทองคำสร้างราคาทองคำให้เกิดการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา การลงทุนซื้อทองเก็บไว้สำหรับขายทำกำไรหรือเก็งกำไรจากราคาทองคำที่ขึ้นลงมีความเป็นไปได้ตลอดเวลาที่จะสร้างผลกำไร แม้จะเป็นการเก็งกำไรในระยะสั้น ๆ หากได้มีการศึกษาเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและจังหวะการขึ้นลงของราคาทองคำ เข้าซื้อเก็บเมื่อราคาทองคำลงและขายออกเมื่อราคาทองคำขึ้น ส่วนต่างของราคาขายที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาคือกำไรที่ได้จากการลงทุน (Capital Gains) บางครั้งอาจไม่สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้น ๆ แต่ในระยะยาวแล้วราคาทองคำมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทุกปี หากสามารถถือครองทองคำได้ในระยะยาว ๆ ย่อมให้ผลตอบแทนที่เป็นกำไรและความเสี่ยงของการลงทุนในทองคำแทบเป็นศูนย์

 

           อย่างไรก็ตามการเลือกลงทุนซื้อขายและเก็งกำไรในทองคำ ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยาว ควรเลือกร้านทองที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มั่นคงในธุรกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ และที่สำคัญต้องมีระบบการให้บริการที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับ เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบออนไลน์ สามารถติดตามราคาทองขึ้นลงได้แบบเรียลไทม์ (เป็นปัจจุบัน) สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายได้ตลอดเวลาที่เปิดทำการซื้อขาย ที่นักลงทุนไม่พลาดโอกาสการลงทุน

 

           Gcap Gold เปิดกิจการจำหน่ายทองคำแท่งและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนมาแล้วอย่างยาวนาน เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองไทย สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองถึงคุณภาพทองคำ มีบริการที่เป็นเลิศพร้อมระบบบริการแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้ใช้บริการเข้าถึงได้ง่ายผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ สะดวก รวดเร็ว ตั้งแต่การซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ การจ่ายเงิน การติดตามราคาซื้อขายทองคำและข้อมูลข่าวสารได้แบบเรียลไทม์ สนใจลงทุนทองคำแท่งวันนี้ โทร 02-611-0500

 


เรื่องน่ารู้
ข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนทองคำ
การลงทุนทองคำได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายของนักลงทุนในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อการกระจายความเสี่ยงการลงทุน ทั้งนี้การลงทุนทองคำก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการลงทุนด้วยเช่นกัน มีอะไรบ้างนั้น? ไปอ่านพร้อมๆ กันในบทความนี้ค่ะ
อัพเดท: 14 ก.ค. 2564
วิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้น เราควรเริ่มการออมรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ สำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นในวันหน้ากันค่ะ และวิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
อัพเดท: 23 มิ.ย. 2564
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บ
ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลา ทองคำจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น ก่อนที่เราจะซื้อทองคำเก็บสะสม นักลงทุนต้องรู้หรือศึกษาข้อมูลด้านใดบ้างนั้น? วันนี้ Gcap Gold มี 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บมาฝากค่ะ
อัพเดท: 17 มิ.ย. 2564
ออมทองที่ไหนดี เลือกออมทองยังไงให้เหมาะกับคุณ
การออมทอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อทองแต่มีรายได้น้อยและจำกัด ให้สามารถซื้อทองได้ด้วยวิธีการทยอยซื้อสะสมทุกเดือน ตามความสามารถที่มี เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในอนาคตได้ ดังนั้นหากสนใจออมทอง ควรเลือกออมทองที่ไหนยังไงให้เหมาะสม? วันนี้จีแคปโกลด์มีข้อมูลมา
อัพเดท: 17 มิ.ย. 2564
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line