โปรแกรมออมทอง

การออมทอง คือ การทยอยซื้อทองคำแท่ง 96.50% เพื่อสะสมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นการลงทุนทองที่ใช้เงินลงทุนเพียงเดือนละ 500 บาท หักเงินผ่านบัญชีฝากอัตโนมัติ (ATS) ทุกวันทำการที่ 1 ของเดือน ซึ่งทางบริษัทจะเข้าซื้อทองให้ทุกวันที่ 2 ของเดือน ตามที่ลูกค้าระบุไว้ และซื้อทองในราคาตลาด ณ วันที่เข้าซื้อของแต่ละเดือน เมื่อสะสมทองครบตามที่กำหนด สามารถขอรับด้วยตัวเองหรือเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ขนาด 1 กรัม เป็นต้นไป
ดังนั้น การออมทองกับ Gcap Gold จึงเป็นวิธีเริ่มต้นการลงทุนทองคำแท่ง สำหรับคนที่อยากทยอยซื้อทองเก็บ รับทองคำแท่งตามที่ออมไว้กลับไปได้จริง ทำให้ได้ทองคำในราคาเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ออม และเป็นการกระจายความเสี่ยงในทรัพย์สินต่างๆ อีกด้วย