ทองคำแท่ง(Bullion)

ทองคำบริสุทธิ์ 96.50%

ทองคำแท่งตราจีแคปได้มาตรฐานตามที่สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองมีหลายขนาดให้เลือกซื้อ ซึ่งผลิตจากรีไฟเนอรีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001