สนใจเทรดออนไลน์

สมัครเทรดออนไลน์

ข้อดี ข้อเสีย ของการลงทุนทองคำ

            การลงทุนทองคำเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายของนักลงทุนในปัจจุบัน ที่เป็นทั้งการลงทุนหลักและการลงทุนทางเลือกควบคู่ไปกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพื่อการกระจายความเสี่ยงการลงทุน เหตุที่การลงทุนทองคำได้รับความนิยมมาจาก นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นว่าทองคำเป็นสินทรัพย์มั่นคงไม่เสื่อมค่าไปตามกาลเวลา และยิ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่าเช่นเดียวกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่น อีกทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการลงทุนในทองคำได้ทุกที่ทุกเวลา ประหยัดและปลอดภัย เห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ทั้งนั้น การลงทุนทองคำก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ข้อดีการลงทุนในทองคำ

 

            1. ทองคำมีสภาพคล่องการซื้อขายสูง เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์มีค่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย มีทั้งตลาดหลักและตลาดรอง รองรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน การที่ทองคำมีสภาพคล่องสูงช่วยให้นักลงทุนไม่กังวลที่จะลงทุนซื้อทองคำเก็บไว้ในครอบครองเพื่อแสวงหากำไร และหากต้องการถอนการลงทุนหรือนำออกขายเปลี่ยนเป็นเงินสด ก็สามารถทำได้ทันที่ที่ต้องการ  

 

            2. ราคาทองคำที่ซื้อขายเกิดขึ้นจากกลไกของตลาด ซึ่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างวันสูงมาก เกิดราคาทองคำที่เป็นมาตรฐานใช้อ้างอิงกันไปทั่วโลก จากราคาความต้องการขายและความต้องการซื้อมาบรรจบ (Matching) และขึ้นลงไปตามกลไกตลาด สะท้อนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ นักลงทุนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ทองคำจากผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาทองคำในอนาคตกำลังจะเป็นไปในทิศทางใด เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนสร้างผลกำไรจากการลงทุนได้โดยไม่ยาก

 

            3. ทองคำเป็นแหล่งพักพิงเงินยามเศรษฐกิจตกต่ำ เม็ดเงินที่นำไปลงทุนในเครื่องมือการลงทุนประเภทอื่นในยามที่เศรษฐกิจตกต่ำมูลค่าการลงทุนจะด้อยค่าตามไปด้วย ทองคำยังคงเป็นวัตถุที่สามารถรักษามูลค่าของตัวเองได้ดีไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นใด ในยามเศรษฐกิจตกต่ำการโยกเงินลงทุนจากเครื่องมือการลงทุนประเภทอื่นมาสู่ทองคำ สามารถเป็นแหล่งพักพิงเงินและรักษามูลค่าเงินลงทุนไม่ให้เกิดการด้อยค่าในยามเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างดี

 

            4. สร้างความสุขทางใจ ประโยชน์ของทองคำไม่เพียงแค่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้เท่านั้น แต่ทองคำยังมีการนำมาทำเป็นเครื่องประดับทองรูปพรรณใช้สวมใส่อย่างสวยงาม ผู้คนจำนวนมากลงทุนซื้อสะสมทองรูปพรรณ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ลงทุนซื้อทองรูปพรรณเก็บสะสม แต่ผู้ลงทุนยังสามารถนำออกทองรูปพรรณเหล่านั้นออกสวมใส่เพื่อความสวยงามในโอกาสต่าง ๆ สร้างความสุขทางใจให้แก่ผู้มีไว้ในครอบครอง

 

ข้อเสียการลงทุนทองคำ

 

            1. ราคาทองคำค่อนข้างเสถียรไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมาก โอกาสที่จะแสวงหากำไรจากส่วนต่างของราคาทองคำในระยะสั้นทำได้ค่อนข้างยาก การลงทุนทองคำจำเป็นต้องใช้เงินเย็นและใช้เวลาในการลงทุนจึงจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

 

            2. ทองคำเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพียงทางเดียวคือส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขาย ไม่มีผลตอบแทนการลงทุนในรูปแบบของดอกเบี้ยเช่นเงินฝากธนาคาร หรือผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล เช่นการถือครองหุ้นหรือตราสารทุนของสถานประกอบการทางธุรกิจ

 

            3. การเก็บรักษาทองคำด้วยตนเองมีต้นทุนการเก็บรักษา เก็บรักษาไว้กับตัวย่อมไม่ปลอดภัยและโอกาสสูญหายมีค่อนข้างสูง การซื้อตู้เซฟมาใช้เก็บรักษาหรือฝากทองไว้กับสถานที่รับฝากโดยมีค่าบริการเพิ่มต้นทุนการลงทุน อย่างไรก็ตามข้อเสียข้อนี้ถูกลดปัญหาไปบ้างแล้ว เนื่องจากปัจจุบันมีร้านจำหน่ายทองให้บริการเก็บรักษาทองคำที่ซื้อจากร้านโดยไม่คิดค่าบริการฝากทอง

 

            4. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายทองคำแท่งก็ดีทองรูปพรรณก็ดี เวลาไปซื้อจากร้านทองจะถูกคิดค่าธรรมเนียมในรูปแบบของค่าบล็อกหรือค่ากำเหน็จแล้วแต่กรณีทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณ แต่เวลาไปขายคืนให้กับทางร้านจะไม่มีการบวกค่าธรรมเนียมนี้ให้ เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนราคาทองให้สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การซื้อทองคำแท่งจากร้านทองขนาดใหญ่น้ำหนักตั้งแต่ 5 บาททองคำขึ้นไปจะมีการยกเว้นไม่เก็บค่าบล็อคจากลูกค้า

 

             ทั้งหมดข้างต้น คือ ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในทองคำ ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนในทองคำควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุน พิจารณาดูว่าการลงทุนทองคำเหมาะสมและดีกับเราขนาดไหนที่จะเข้าไปลงทุน ไม่ว่าจะลงทุนหลักหรือลงทุนอย่างเป็นทางเลือกทั้งในวันนี้และวันหน้า

 

            จีแคป โกลด์ เราคือผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจทองคำยาวนาน ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับทั้งคุณภาพทองคำและมาตรฐานการจัดการอย่างเป็นสากล มีทองคำแท่งคุณภาพระดับพรีเมี่ยมมาตรฐานความบริสุทธิ์ 96.5% และมาตรฐานความบริสุทธิ์ 99.99% ให้บริการลูกค้าที่ต้องการซื้อทั้งเพื่อการลงทุน เพื่อเก็บสะสม ด้วยการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัยและรวดเร็ว ช่วยขจัดข้อเสีย ส่งเสริมข้อดี ให้ลูกค้าอุ่นใจได้เมื่อใช้บริการลงทุนกับเรา เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนทองคำแท่ง โทร 02-611-0500


เรื่องน่ารู้
วิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้น เราควรเริ่มการออมรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ สำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นในวันหน้ากันค่ะ และวิธีเก็บเงินซื้อทองแบบฉบับมนุษย์เงินเดือน
อัพเดท: 23 มิ.ย. 2564
แนะนำวิธีซื้อทองเก็งกำไร ซื้อ-ขายทองที่ไหนดีที่สุด
มนุษย์เงินเดือน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง รวมถึงสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในอนาคต ดังนั้นเราควรเริ่มการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นกันค่ะ
อัพเดท: 18 มิ.ย. 2564
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บ
ทองคำเป็นทรัพย์สินมีค่าไม่เสื่อมสลายหรือด้อยค่าไปตามกาลเวลา ทองคำจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป ดังนั้น ก่อนที่เราจะซื้อทองคำเก็บสะสม นักลงทุนต้องรู้หรือศึกษาข้อมูลด้านใดบ้างนั้น? วันนี้ Gcap Gold มี 10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการซื้อทองเก็บมาฝากค่ะ
อัพเดท: 17 มิ.ย. 2564
ออมทองที่ไหนดี เลือกออมทองยังไงให้เหมาะกับคุณ
การออมทอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อทองแต่มีรายได้น้อยและจำกัด ให้สามารถซื้อทองได้ด้วยวิธีการทยอยซื้อสะสมทุกเดือน ตามความสามารถที่มี เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่งในอนาคตได้ ดังนั้นหากสนใจออมทอง ควรเลือกออมทองที่ไหนยังไงให้เหมาะสม? วันนี้จีแคปโกลด์มีข้อมูลมา
อัพเดท: 17 มิ.ย. 2564
  • gcap gold facebook
  • gcap gold youtube
  • gcap gold line
  • gcap gold line